1. PHÒNG CẤP SỔ, THẺ.

    - Phó trưởng phòng quản lý điều hành:Ông Đỗ Phùng Hưng.


2. PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH.

    - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đức Sâm.
    - Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Phương Đông.


3. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

    - Trưởng phòng: Ông Trần Văn Nhân

 

4. PHÒNG GIÁM ĐỊNH BHYT.

    - Trưởng phòng: Ông Dương Minh Tùng.
    - Phó trưởng phòng: Bà Trương Kim Hà.
    - Phó trưởng phòng: Ông Hà Văn Hoàng.

    - Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Trí.


5. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH.

    - Trưởng phòng: Ông Lê Hùng Cường.
    - Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Nam.

    - Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Cẩm Nha.


6. PHÒNG KIỂM TRA.

    - Phó trưởng phòng quản lý điều hành: Bà Phạm Ngọc Đẹp.
    - Phó trưởng phòng: Ông Lương Hoàng Hảo.

 

7. PHÒNG THU.

    - Trưởng phòng: Ông Huỳnh Vĩnh Tưởng.
    - Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Đợt.
    - Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Chí Ngộ

 

8. PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ.

    - Phó trưởng phòng phụ trách: Bà Hồng Kiều Lam.

 

9. PHÒNG KHAI THÁC VÀ THU HỒI NỢ.

    - Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thu Thủy.
    - Phó trưởng phòng: Ông Lý Văn Phát.


10. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ.

    - Phó trưởng phòng phụ trách: Ông Võ Minh Quang

    - Phó trưởng phòng: Bà Trần Thùy Linh.

11. VĂN PHÒNG.

    - Điện thoại: (0290)3 836 811.
    - Chánh văn phòng: Ông Nguyễn An Long.
    - Phó chánh văn phòng: Ông Võ Thành Công.

    - Phó chánh văn phòng: Ông Trương Minh Vũ.