1. PHÒNG CẤP SỔ, THẺ.

    - Trưởng phòng: Ông Trần Văn Nhân

    - Phó trưởng phòng: Ông Đỗ Phùng Hưng.


2. PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH.

    - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đức Sâm.
    - Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Phương Đông.


3. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

    - Trưởng phòng: Ông Võ Minh Quang

 

4. PHÒNG GIÁM ĐỊNH BHYT.

    - Trưởng phòng: Ông Dương Minh Tùng.
    - Phó trưởng phòng: Bà Trương Kim Hà.
    - Phó trưởng phòng: Ông Hà Văn Hoàng.

    - Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Trí.


5. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH.

    - Trưởng phòng: Ông Lê Hùng Cường.
    - Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Nam.

    - Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Cẩm Nha.


6. PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA.

    - Phó trưởng phòng phụ trách: Ông Nguyễn Chí Ngộ.

    - Phó trưởng phòng: Bà Phạm Ngọc Đẹp.
    - Phó trưởng phòng: Ông Lương Hoàng Hảo.

 

7. PHÒNG QUẢN LÝ THU.

    - Trưởng phòng: Ông Huỳnh Vĩnh Tưởng.
    - Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Đợt.

 

8. PHÒNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ & TRẢ KẾT QUẢ TTHC.

    - Phó trưởng phòng : Bà Trần Thùy Linh.

 

9. PHÒNG KHAI THÁC VÀ THU NỢ.

    - Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thu Thủy.
    - Phó trưởng phòng: Ông Lý Văn Phát.


10. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ.

    - Trưởng phòng: Ông Huỳnh Thanh Hải

 

11. VĂN PHÒNG.

    - Điện thoại: (0290)3 836 811.
    - Chánh văn phòng: Ông Nguyễn An Long.

    - Phó chánh văn phòng: Ông Trương Minh Vũ.