1. PHÒNG CẤP SỔ, THẺ.

- Trưởng phòng: Bà Trần Minh Thùy.
- Phó trưởng phòng:Ông Đỗ Phùng Hưng.


2. PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH.

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đức Sâm.
- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Phương Đông.


3. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

- Trưởng phòng: Ông Trần Văn Nhân

 

4. PHÒNG GIÁM ĐỊNH BHYT.

- Trưởng phòng: Ông Dương Minh Tùng.
- Phó trưởng phòng: Bà Trương Kim Hà.
- Phó trưởng phòng: Ông Hà Văn Hoàng.

- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Trí.


5. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH.

- Trưởng phòng: Ông Lê Hùng Cường.
- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Nam.

- Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Cẩm Nha.


6. PHÒNG KIỂM TRA.

- Phó trưởng phòng quản lý điều hành: Bà Phạm Ngọc Đẹp.
- Phó trưởng phòng: Ông Lương Hoàng Hảo.

 

7. PHÒNG THU.

- Trưởng phòng: Ông Huỳnh Vĩnh Tưởng.
- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Đợt.
- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Chí Ngộ

 

8. PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ.

- Phó trưởng phòng phụ trách: Bà Hồng Kiều Lam.

 

9. PHÒNG KHAI THÁC VÀ THU HỒI NỢ.

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thu Thủy.
- Phó trưởng phòng: Ông Lý Văn Phát.


10. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ.

- Phó trưởng phòng phụ trách: Ông Võ Minh Quang

- Phó trưởng phòng: Bà Trần Thùy Linh.

 

11. VĂN PHÒNG.

- Điện thoại: (0290)3 836 811.
- Chánh văn phòng: Ông Nguyễn An Long.
- Phó chánh văn phòng: Ông Võ Thành Công.

- Phó chánh văn phòng: Ông Trương Minh Vũ.