Ban Tuyên giáo Trung Uơng - BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW của Bộ Chính trị

Ngày 13/3/2018 tại Thành phố Hồ Chính Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đào Việt Ánh – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hội nghị đã đánh giá nhiều kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện công tác tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tại phần tham luận, Hội nghị được nghe 07 ý kiến tham luận của các tỉnh, thành phố trong đó có ý kiến tham luận của Cà Mau qua đó cho thấy công tác tuyên truyền Nghị quyết đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

tl_files/Hoat_dong_BHXHCaMau/nghi_quyet_21_1.png

Đồng chí Đào Việt Ánh phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị đồng chí Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cấp, các ngành đặc biệt là giữa Ban Tuyên giáo với Bảo hiểm xã hội và các tổ chức đoàn thể, đã chủ động xây dựng, ký kết và thực hiện quy chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong việc tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Về phía Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đánh giá cao về kết quả đạt được cụ thể như: Tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến Nghị quyết được triển khai nghiêm túc; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết được kịp thời; công tác kiểm tra, đôn đốc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết được chú trọng; công tác sơ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc; công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết được tiến hành hiệu quả. 

 

tl_files/Hoat_dong_BHXHCaMau/nghi_quyet_21_2.png

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Luận, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau tham luận tại Hội nghị

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo cần chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, bảo đảm tính phong phú, đa dạng phù hợp với đối tượng. Quan tâm đến các hình thức như: Tập huấn, đối thoại trực tiếp với nhân dân, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thường xuyên đánh giá công tác tuyên truyền và kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các địa phương, đơn vị nhằm kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc./.

 

Minh Vũ

Trở lại