Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau sơ kết công tác BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 15/7/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trịnh Trung Kiên – Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Thái Thị Kim Thủy – Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ; Giám đốc, Phó Giám đốc và cán bộ phụ trách thu, cấp sổ - thẻ BHXH các huyện, thành phố Cà Mau.

 

Tính đến 30/6/2019, BHXH tỉnh triển khai thực hiện đạt được các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao so với kế hoạch BHXH Việt Nam như sau: số người tham gia BHXH bắt buộc 61.586 người, đạt 91,81%; BHXH tự nguyện 5.878 người, vượt 13,28%; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 52.140 người, đạt 90,1%. Số người tham gia BHYT 1.025.190 người, đạt 98,38%. Theo đó, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 902,7 tỷ đồng, đạt 45%. Trong 6 tháng qua, BHXH tỉnh cấp sổ BHXH cho 66.691 lao động, đạt 99,93% trên tổng số người tham gia; chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho 8.694 người; hưởng trợ cấp BHXH một lần 6.462 lượt người; trợ cấp BHTN 2.847 người,….

  

tl_files/Hinhcapnhat/BHXH_CAMAU_2019/bhxhcm_hoi_nghi_so_ket_6_thang_dau_nam_2019.png

 

Hội nghị sơ kết công tác BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2019

 

Tuy nhiên với những kết quả đạt được, BHXH tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: số người tham gia, số thu BHXH, BHYT so với dự toán giao còn thấp; tỷ lệ nợ so với số phải thu cao 5,65% (cao hơn so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao 1,72%); tỷ lệ bao phủ BHYT một số huyện còn thấp so với Quyết định số 1724/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh,....

 

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều giải pháp, sáng kiến để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng tỷ lệ bao phủ BHYT; giảm nợ BHXH, BHYT: tăng cường kiểm tra, thanh tra các đơn vị sử dụng lao động; thành lập các Tổ công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cử chuyên quản thường xuyên làm việc với các đơn vị sử dụng lao động để kịp thời hỗ trợ, tư vấn hồ sơ, thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn cho nhân viên đại lý thu; … Đồng thời công chức, viên chức trong toàn hệ thống BHXH tỉnh cần phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu chung của Ngành.

 

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trịnh Trung Kiên phát biểu chỉ đạo toàn Ngành tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; phát huy tinh thần tích cực, chủ động áp dụng nhiều giải pháp, sáng kiến trên các mặt công tác; nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm thời giờ làm việc, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế cơ quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thông qua đối thoại, tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, các phương tiện truyền thông,… phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ 90% dân số thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, 90% dân số thuộc diện tham gia BHTN và 0,69% dân số tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân tỉnh Cà Mau đề ra./.

 

     Ban Biên tập

Trở lại