Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau sơ kết công tác BHXH, BHYT 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Ngày 12/10/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Trịnh Trung Kiên – Phó Giám đốc quản lý điều hành BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ; Giám đốc, Phó Giám đốc và cán bộ phụ trách văn thư BHXH các huyện và thành phố Cà Mau.

     Tính đến 30/9/2018, BHXH tỉnh triển khai thực hiện đạt được các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao như sau: số người tham gia BHXH bắt buộc 62.599 người, đạt 94,89%, tăng 2,81% so với cùng kỳ; BHXH tự nguyện 944 người, đạt 43,82%, giảm 27,44% so cùng kỳ; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 52.850 người, đạt 92,88%, tăng 2,62% so cùng kỳ. Số người tham gia BHYT 1.008.931 người, đạt 97,15%, tăng 2,96% so cùng kỳ. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 83,08% dân số. Theo đó, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.290 tỷ đồng, đạt 71,88%. Trong 9 tháng qua, ngành BHXH tỉnh đã giải quyết chế độ BHXH cho 15.501 người, tăng 19,65% so với cùng kỳ; cấp sổ BHXH cho 63.532 lao động, đạt 99,98%.

 

tl_files/Hoat_dong_BHXHCaMau/hoi_nghi_so_ket_ca_mau_9_thang_dau_nam_2018.png

 

 Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2018

 

     Tuy nhiên với những kết quả đạt được, BHXH tỉnh vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Số người tham gia, số thu BHXH, BHYT so với dự toán giao còn thấp; tỷ lệ nợ so với số phải thu cao 5,66% (cao hơn so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao gần 3%); tỷ lệ bao phủ BHYT một số huyện còn thấp so với Quyết định số 1724/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.... Để khắc phục những hạn chế nêu trên, công chức, viên chức trong toàn ngành BHXH tỉnh cần phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu chung của Ngành.

 

     Tại Hội nghị sơ kết 9 tháng, BHXH tỉnh lồng ghép Tổng kết công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo Kế hoạch số 112/KH-BHXH ngày 10/01/2017 của BHXH Việt Nam. Đặc biệt, trong quá trình triển khai  thực hiện, BHXH tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành với chủ đề: “Phát huy sáng kiến, thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước thời hạn”. Kết quả đến ngày 30/9/2018 BHXH tỉnh Cà Mau đã trả 62.658/62.658 sổ BHXH cho người lao động, đạt 100%, đúng theo tiến độ yêu cầu Kế hoạch BHXH Việt Nam giao; có 04 tập thể, 20 cá nhân trong Ngành cùng 03 tập thể và 03 cá nhân ngoài Ngành được Giám đốc BHXH tỉnh tặng Giấy khen. Tiếp theo nội dung Hội nghị, BHXH tỉnh đã triển khai hướng dẫn Ký số trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Eoffice) cho lãnh đạo và viên chức quản lý BHXH tỉnh, huyện và thành phố Cà Mau.

 

tl_files/Hoat_dong_BHXHCaMau/hoi_nghi_so_ket_ca_mau_9_thang_dau_nam_2018_1.png

 

Khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích rà soát, bàn giao sổ BHXH

 

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trịnh Trung Kiên yêu cầu toàn Ngành tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện các mặt công tác được giao, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm thời giờ làm việc, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế cơ quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thông qua đối thoại, tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, các phương tiện truyền thông nhằm tăng tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 84,95% dân số theo Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

     Ban Biên tập

 

 

Trở lại