Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau triển khai nhiệm vụ năm 2018

       Ngày 02/02/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác BHXH, BHYT năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Thân Đức Hưởng, tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

 

Đồng chí Thân Đức Hưởng, TUV- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

       Năm 2017, BHXH tỉnh Cà Mau đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác. Cụ thể, toàn tỉnh có 1.026.377 người tham gia BHXH, BHYT, tăng so với năm 2016 là 39.829 người, với tỷ lệ tăng là 3,99%; tham gia BHXH bắt buộc 1.910 đơn vị với 62.069 người, đạt 99,37% kế hoạch; tham gia BHXH tự nguyện 1.430 người, đạt 102,95% kế hoạch.

 

       Tham gia BHYT 1.024.947 người, bao gồm: BHXH tỉnh cấp thẻ BHYT 1.004.523 người, đạt 100,79%, tăng so với năm 2016 là 26.477 người; BHXH Bộ Quốc phòng cấp thẻ cho thân nhân quân đội 8.424 người; lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an, Bộ đội Biên phòng) 12.000 người. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 83,09% dân số, vượt 4,69% so với chỉ tiêu theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng thuộc hộ gia đình tham gia BHYT 198.831 người, tăng 51.471 người, cao nhất trong các nhóm đối tượng tham gia.

 

 

       Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT, ban hành văn bản chỉ đạo in thẻ BHYT cho đối tượng do ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng, bên cạnh đó cũng chỉ đạo công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN ở các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội … đạt kết quả đáng phấn khởi.

 

       Trong năm 2017, số lượt người KCB BHYT là 2.981.647lượt và tổng chi phí KCB BHYT đề nghị thanh toán 1.035,522 tỷ đồng, bao gồm: cơ sở KCB BHYT trong tỉnh đề nghị thanh toán 813,239 tỷ đồng, đa tuyến đi ngoài tỉnh 186,4 tỷ đồng, thanh toán trực tiếp 395,881 triệu đồng, chi CSSK ban đầu 8,185 tỷ đồng và đa tuyến ngoại tỉnh đến 27,698 tỷ đồng; vượt quỹ KCB BHYT 325,889 tỷ đồng. BHXH tỉnh đã rà soát, thẩm định chấp nhận thanh toán đúng là 2.981.647 lượt người, số tiền 1.031,404 tỷ đồng, từ chối thanh toán là 4,513 tỷ đồng. BHXH tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động; giải quyết kịp thời chế độ về BHXH, BHYT và đẩy mạnh công tác tuyên truyền; cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN…

 

 

 

       Tại Hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng kỷ chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội” cho 8 cá nhân; tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 28 cá nhân; tặng cờ thi đua của BHXH Việt Nam cho 03 tập thể (01 tập thể được bình chọn tại Cụm thi đua số 7); 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong rà soát và bàn giao sổ BHXH trước hạn. Về kết quả khen thưởng thành tích thường xuyên, định kỳ năm 2017: có 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; có 15 tập thể và 08 cá nhân được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng Bằng khen có nhiều thành tích trong chỉ đạo, phối hợp và thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2017; 40 tập thể và 21 cá nhân ngoài ngành được Giám đốc BHXH tỉnh tặng Giấy khen thực hiện tốt công tác BHYT học sinh – sinh viên năm học 2016 – 2017;

 

 

 

       Năm 2018, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà Nghị quyết 21-QN/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị đã đề ra như: Xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là nhóm đối tượng BHXH tự nguyện, tham gia BHYT theo hộ gia đình; nâng cao chất lượng công tác giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT; tăng cường thực hiện các biện pháp để thu nợ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm chính sách pháp luật về BHXH, BHYT theo quy định hiện hành.

 

       Tại hội nghị, đồng chí Thân Đức Hưởng, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh quan tâm hơn trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nhất là mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đến năm 2020; Cần đẩy mạnh các phương pháp truyền thông. Nâng cao thái độ phục vụ của cán bộ ngành BHXH; Đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm vào nghiệp vụ của ngành, hướng đến đáp ứng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong ngành BHXH./.

Tin, ảnh: Minh Sậm

BHXH tỉnh Cà Mau

Trở lại