BHXH Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử

Theo kết quả đánh giá, xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam 2017, BHXH Việt Nam dẫn đầu khối cơ quan thuộc Chính phủ- thông tin đưa ra tại Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử 2018, với chủ đề “Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới nền hành chính hiện đại và hiệu quả”, do Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức.

Theo đó, BHXH Việt Nam là cơ quan đứng đầu bảng xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của các cơ quan thuộc Chính phủ. Cụ thể: Về xếp hạng và chỉ số đánh giá hạ tầng kỹ thuật CNTT của các cơ quan thuộc Chính phủ năm 2016-2017, BHXH Việt Nam đứng ở vị trí thứ nhất. Về xếp hạng và chỉ số đánh giá ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ của các cơ quan thuộc Chính phủ năm 2016-2017, BHXH Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3.

 

tl_files/Hoat_dong_BHXHVietNam/bhxhvn_dungdau_xephang_cntt.jpg

 

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đứng đầu chỉ số xếp hạng và chỉ số đánh giá ở các lĩnh vực (trong hai năm 2016-2017) gồm: Trang/Cổng TTĐT (cung cấp, cập nhật thông tin; các chức năng hỗ trợ trên Trang/Cổng TTĐT) của các cơ quan thuộc Chính phủ; cơ chế, chính sách và các quy định về ứng dụng CNTT của các cơ quan thuộc Chính phủ; nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT của các cơ quan thuộc Chính phủ.

 

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Minh Hồng- Thứ trưởng Bộ TT-TT, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho biết, ứng dụng CNTT và xây dựng Chính phủ điện tử luôn được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm. Chính phủ đã có kế hoạch rất cụ thể để ban hành Nghị quyết mới về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát triển Chính phủ điện tử trong giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Chính phủ cũng đã chuẩn bị cho việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, trên cơ sở kiện toàn lại Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT. “Thủ tướng Chính phủ đang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần đổi mới cách nghĩ, cách làm và phải làm một cách quyết liệt công tác CCHC, phải gắn chặt CCHC với ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử các cấp và coi CNTT là công cụ, phương thức đổi mới, phát triển”- ông Hồng cho biết.

 

Cũng theo ông Nguyễn Minh Hồng, thời gian qua, Bộ TT-TT cùng với các bộ, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết 36, Nghị quyết 36a cùng các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đã đạt được những kết quả nhất định trong việc triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử. Qua đó, đã có những điểm sáng nhất định về ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn chưa được như mong muốn, rất cần phải có cách làm mới, có giải pháp phù hợp hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cần nhân rộng các mô hình cũng như rút kinh nghiệm thực tế để tiếp tục triển khai hiệu quả.

 

Cũng tại hội thảo, Hội Truyền thông số Việt Nam đã công bố bảng xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử năm 2017 cho 3 khối: Khối các bộ, cơ quan ngang bộ; khối cơ quan thuộc Chính phủ và khối các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cụ thể: Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, việc cung cấp dịch vụ công chỉ ở mức trung bình, với tỷ lệ dịch vụ có hồ sơ trực tuyến là 46,06% (trong đó, Bộ Tài chính đi đầu với hơn 20 triệu hồ sơ được giải quyết trực tuyến). Đối với các cơ quan thuộc Chính phủ, BHXH Việt Nam là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng CNTT để phát triển Chính phủ điện tử. Còn đối với các tỉnh, thành phố, Thừa Thiên-Huế là đơn vị dẫn đầu, tiếp đến là Đà Nẵng, Lâm Đồng, Quảng Ninh và TP.HCM.

 

(Theo baobaohiemxahoi.vn)

 

Trở lại