Chi đoàn BHXH tỉnh Cà Mau xây dựng tủ sách pháp luật cho đoàn viên

Nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên tìm hiểu, học tập nâng cao kiến thức về pháp luật nói chung và pháp luật của ngành BHXH nói riêng. Được sự đồng ý của cấp ủy, Chi đoàn BHXH tỉnh Cà Mau đã cho xây dựng tủ sách pháp luật, đây là một trong các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên Chi đoàn BHXH tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017 – 2019 và cũng là một hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thiết thực cho đoàn viên Chi đoàn. 

nbsp]

tl_files/Hoat_dong_BHXHCaMau/tu_sach_phap_luat_bhxhcm.jpg

Tủ sách pháp luật Chi đoàn BHXH tỉnh Cà Mau

 

      Hiện tại, tủ sách pháp luật được đặt tại phòng Đảng – Đoàn thể của cơ quan, với hơn 80 đầu sách, tài liệu đã được chọn lọc về các mặt như: Đảng, Đoàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, pháp luật Nhà nước, lịch sử, sách, báo, tạp chí, đề tài khoa học của ngành, tài liệu nghiệp vụ, … Các tài liệu được sắp xếp theo trật tự nhất định tạo sự thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng. Đây sẽ là nguồn tư liệu tin cậy, cung cấp những thông tin chính thống, chuẩn xác không những phục vụ cho việc tìm hiểu nâng cao kiến thức mà còn có thể phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, lịch sử.  

 

tl_files/Hoat_dong_BHXHCaMau/tu_sach_phap_luat_bhxhcm_dau_sach.jpg

Một phần các đầu sách, tài lệu của Tủ sách pháp luật

 

      Để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng của tủ sách, BCH Chi đoàn đang tham mưu cấp ủy, chính quyền phát động phong trào “15 phút đọc sách” vào sáng Thứ 2 hàng tuần nhằm xây dựng thói quen và văn hóa đọc cho đoàn viên. Bên cạnh đó, BCH Chi đoàn đang có kế hoạch bổ sung thêm số lượng đầu sách, tài liệu nhằm đảm bảo phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập của hơn 30 đoàn viên và 60 công chức, viên chức cơ quan. 

 

      Hy vọng phong trào xây dựng tủ sách sẽ ngày càng phổ biến trong các cơ quan, đơn vị nhằm tạo điều kiện và khơi dậy tinh thần xung kích trong học tập, tìm hiểu chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của đoàn viên thanh niên; từ đó nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phục có hiệu quả cho quá trình công tác, xây dựng, bảo vệ tổ quốc. 

 

Bài và ảnh: Thanh Ngoãn

Trở lại