Công đoàn Viên chức tỉnh Cà Mau tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 03/7/2019, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào công chức viên chức lao động (CCVCLĐ) 6 tháng đầu năm 2019. Đến dự có Ông Trần Thanh Phong, Chủ tịch Công đoàn Viên chức; Bà Lưu Thị Trúc Ly, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và 75 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) đến từ các CĐCS trực thuộc.

Ông Trần Thanh Phong, Chủ tịch CĐVC chủ trì Hội nghị, tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn và kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của CĐVC 6 tháng đầu năm 2019 và chương trình công tác, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; đại biểu tập trung thảo luận về Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, Quỹ “Phụ nữ nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, …. Đặc biệt, đại biểu tập trung thảo luận các nội dung liên quan những nguyên nhân của hạn chế, qua đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết trong 6 tháng cuối năm 2019.

 

tl_files/Hinhcapnhat/Dang_DoanThe_2019/hoi_nghi_so_ket_cong_doan_6thang_2019_1.png

 

 Bà Lưu Thị Trúc Ly, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

 

Đến dự Hội nghị, sau khi nghe các nội dung báo cáo và thảo luận, Bà Lưu Thị Trúc Ly, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo CĐVC và các CĐCS trực thuộc trong 6 tháng cuối năm 2019 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau: tập trung quan tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết đã đề ra; các CĐCS chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC vào dịp cuối năm; quan tâm thực hiện tốt 6 chương trình phúc lợi đoàn viên; thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác Công đoàn; quản lý chặt chẽ tài chính, tăng cường kiểm tra, giám sát các nguồn thu – chi tài chính công đoàn. Đặc biệt là chú trọng các hoạt động hướng đến kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019) như: đẩy mạnh tuyên truyền tuần lễ cao điểm từ ngày 21 đến ngày 28/7/2019, mỗi CĐCS có ít nhất 01 công trình, phần việc, tham gia tiếng hát Bolero, hưởng ứng, tham gia cuộc thi ảnh nét đẹp của người lao động, viết bài cảm nghĩ của đoàn viên đối với tổ chức Công đoàn, …

 

tl_files/Hinhcapnhat/Dang_DoanThe_2019/hoi_nghi_so_ket_cong_doan_6thang_2019_2.png

 

Ông Trần Thanh Phong, Chủ tịch CĐVC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

 

Ông Trần Thanh Phong, Chủ tịch CĐVC, Chủ trì Hội nghị đã tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Bà Lưu Thị Trúc Ly, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng thời chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tiếp tục thực hiện một số nội dung như: Các khối thi đua đẩy mạnh các hoạt động thi đua trong khối, thống nhất phương pháp chấm điểm, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; thực hiện tốt chỉ tiêu đóng góp các loại quỹ trong đó có Quỹ “Mái ấm công đoàn”; nâng cao chất lượng báo cáo, thực hiện báo cáo đúng tiến độ; chú trọng việc đánh giá, xếp loại và xét khen thưởng cấp CĐCS …/.

 

 An Long

 

Trở lại