Đảng ủy BHXH tỉnh Cà Mau tổ chức "Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII"

       Ngày 02/3/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân Chính Đảng cử 02 đồng chí trực tiếp triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh.

 

       Qua một ngày học tập, các đảng viên được quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04- NQ/TW ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” và Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”.

 

        Kết thúc hội nghị, đồng chí Thái Thị Kim Thủy, Đảng ủy viên BHXH tỉnh, chỉ đạo các Chi bộ sớm xây dựng kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị, xác định rõ những việc cần làm ngay đồng thời triển khai thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch đã đề ra; mỗi đảng viên đều viết bài thu hoạch và nộp về Đảng ủy trong thời gian sớm nhất, nội dung bài thu hoạch phải nêu rõ nhận thức, liên hệ với thực tiễn công việc chuyên môn của bản thân./.

 

Tin: Minh Sậm

Trở lại