Đổi mới tư duy trong xây dựng chính sách hướng tới BHXH toàn dân

Chiều 06/3/2019, đoàn nghiên cứu khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội về Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước về an sinh xã hội, việc làm.

 

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Báo Dân sinh

 

Theo báo cáo tóm tắt tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 trên lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, mặc dù đất nước có nhiều lúc khó khăn nhưng tình hình an sinh xã hội được đảm bảo, người nghèo không bị bỏ lại phía sau, người có công có mức sống bằng và khá hơn so với mức sống trung bình. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn 5,7%, tỷ lệ hộ nghèo các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm. 

 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2026, sẽ ưu tiên thực hiện các chính sách an sinh như giảm nghèo, hướng đến BHXH toàn dân, hình thành thị trường lao động tạo việc làm và thu nhập của người lao động tốt hơn. Việc xây dựng các chính sách đòi hỏi phải đổi mới tư duy nhằm đảm bảo mọi người dân có quyền được an sinh. Trên cơ sở đó đề xuất, bổ sung, phát triển những vấn đề lý luận thực tiễn vào Dự thảo Văn kiện chuẩn bị trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, phát triển kinh tế luôn đi đôi với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, chính vì vậy, cần coi các chính sách xã hội là một bộ phận của chính sách kinh tế - xã hội, được thảo luận, xây dựng và triển khai cùng với các chính sách kinh tế. Đặc biệt, đề cao, thừa nhận con người là nguồn lực vô tận, là nhân tố quyết định, mục tiêu của sự phát triển. Mọi chính sách kinh tế-xã hội hướng vào vì con người và do con người và coi đầu tư vào con người là đầu tư cho phát triển.

 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những đóng góp của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc góp phần đảm bảo an sinh xã hội đất nước thời gian qua, đặc biệt trong 3 năm gần đây. 

 

Các chính sách an sinh xã hội đã thể hiện được tinh thần đổi mới, hướng đến những chuẩn mực quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Ông Thắng đề nghị, trên cơ sở khai thác tối đa nguồn lực của xã hội, các thành phần kinh tế; những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực người có công, BHXH, an sinh xã hội, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội xây dựng những chính sách phù hợp trong tình hình mới.../.

 

(Theo baohiemxahoi.gov.vn)

Trở lại