Hiệu quả từ công tác phối hợp tuyên truyền tại Bảo hiểm xã hội huyện Đầm Dơi

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 25/KH-BHXH-HND, 34/KH-BHXH-LHPN được ký giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cà Mau về tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2019. Trong 02 ngày, 24/4 và ngày 10/5 năm 2019, BHXH huyện Đầm Dơi đã chủ động phối hợp với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp, tổ chức 02 lớp tập huấn, tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đối với cán bộ, hội viên, nông dân, … ở cơ sở.

 

tl_files/Hinhcapnhat/BHXH_CAMAU_2019/tuyen_truyen_bhxh_damdoi_1.png

 

Có 210 cán bộ, hội viên và nông dân ở cơ sở đến dự lớp tập huấn; tại lớp tập huấn các học viên được quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 03/01/2019 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và những nội dung cơ bản của Luật BHXH và Luật BHYT.

 

Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ, hội viên và nông dân đã hiểu được mục đích, ý nghĩa, tính chia sẻ công đồng, vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, không vì mục đích lợi nhuận, giúp người dân giảm bớt gánh nặng khi tuổi già, ốm đau, tai nạn, thất nghiệp, … của Đảng và Nhà nước đối với chính sách BHXH, BHYT; nhận thức sâu sắc về quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và nông dân đối với “BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”. Từ đó, tích cực hưởng ứng tham gia ngay sau buổi tập huấn, kết quả có 30 hội viên thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ và 15 hội viên thuộc Hội Nông dân tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện đến tháng 5/2019 là 435 người, đạt tỷ lệ 119,83% so với chỉ tiêu tháng 5/2019 và đạt tỷ lệ 48,33% so với kế hoạch năm do BHXH tỉnh giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung toàn tỉnh trong năm 2019./.

 

                                                                   (An Long – Phước Cần)

Trở lại