Nghiên cứu xây dựng Đề án “Ủy thác thu BHXH”

Sáng 21/5, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì buổi họp với lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc về vấn đề ủy thác thu BHXH. Cùng dự có đại diện Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Tổng Cục Thuế, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và các chuyên gia tư vấn…

 

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho biết, thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách BHXH, BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành nghiên cứu, xây dựng Đề án “Ủy thác thu BHXH”.

 

 

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu chủ trì buổi làm việc

 

Ủy thác thu BHXH là việc cơ quan BHXH ủy thác cho đơn vị (có tư cách pháp nhân) nhận ủy thác thực hiện thu các khoản BHXH bắt buộc (BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) và BHXH tự nguyện của tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, người lao động, người tham gia BHXH do cơ quan BHXH quản lý thu theo quy định của pháp luật thông qua văn bản ủy thác hoặc hợp đồng ủy thác.

 

Việc ủy thác thu nhằm đa dạng hóa các phương thức thu, nộp BHXH để phục vụ người tham gia BHXH ngày càng tốt hơn và mở rộng đối tượng tham gia BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 125/NQ-CP, Nghị quyết số 28-NQ/TW; đảm bảo công tác quản lý thu BHXH đúng, đủ, kịp thời, minh bạch cho việc thu BHXH tại các địa phương, giảm thiểu được tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHXH, đóng chưa đầy đủ số người thuộc diện phải tham gia BHXH; góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu, nộp BHXH; nâng cao hiệu quả quản lý, giúp Ngành BHXH tập trung đốc thu, giảm nợ BHXH, tăng cường thanh tra, kiểm tra về BHXH. Xây dựng Quy chế hoạt động ủy thác thu BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện áp dụng đối với cơ quan BHXH, đơn vị nhận uỷ thác thu, đơn vị sử dụng lao động, người lao động và người tham gia BHXH tự nguyện.

 

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, ủy thác thu không phải ủy thác cả quá trình thực hiện, mà chỉ uỷ thác một phần hoạt động thu trong quy trình thực hiện công tác thu. BHXH Việt Nam là đầu mối thực hiện và có trách nhiệm thu, quản lý thu, giải quyết các chế độ, đảm bảo mọi quyền lợi của các đối tượng tham gia BHXH theo đúng quy định của pháp luật.

 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, các bộ, ngành đã thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất các phương án thực hiện như đề xuất các nhóm đối tượng cần thiết ủy thác thu BHXH, các loại nợ có thể uỷ thác, quy trình đôn đốc thu nợ ủy thác…

 

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu giao Ban Thu làm đầu mối tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, đề xuất các khó khăn, vướng mắc về vấn đề ủy thác thu BHXH trình lãnh đạo Ngành xem xét, chỉ đạo để có báo cáo chính thức trình Thủ tướng Chính phủ./.

 
(Theo baohiemxahoi.gov.vn)

Trở lại