Tập huấn kỹ năng truyền thông tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau

      Thực hiện Nghị quyết 96/NQ-BCS ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam “đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới”. Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau mời ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập huấn kỹ năng truyền thông tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau.

      Thời gian tập huấn diễn ra từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9 năm 2018, chia thành 03 lớp:  Lớp thứ nhất, với số lượng 128 người, là đại diện lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố Cà Mau, Thành đoàn, Huyện đoàn và nhân viên Đại lý thu thuộc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Lớp thứ hai, có 121 người tham dự là đại diện lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn cùng lãnh đạo và viên chức các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau; Lớp thứ ba, với số lượng 121 người là đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ thuộc Bưu điện tỉnh và nhân viên Đại lý tại các Bưu cục thuộc Bưu điện tỉnh Cà Mau.

 

      Qua các buổi tập huấn, học viên được trang bị các kỹ năng cơ bản nhất về nghiệp vụ tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh phần nội dung lý thuyết, sau cuối mỗi buổi học, học viên được đánh giá khả năng tiếp thu thông qua tình huống giả định về những khó khăn, vướng mắc của người dân trong gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình,…. Từ đó, giúp củng cố và nâng cao kỹ năng truyền thông đối với học viên là Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Riêng đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau đáp ứng được yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là “Thông tin viên” đúng theo Nghị quyết 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Một số hình ảnh của các buổi tập huấn

 

tl_files/Hoat_dong_BHXHCaMau/tap_huan_ky_nang_truyen_thong_1.png

Học viên của ngành Bưu điện

 

tl_files/Hoat_dong_BHXHCaMau/tap_huan_ky_nang_truyen_thong_2.png

Giả định tình huấn tư vấn về Bảo hiểm xã hội tự nguyện

 

                                                                                      Võ Thành Công

 

 

Trở lại