Thông báo Chức danh và chữ ký Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau

      Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 558/QĐ-BHXH ngày 17/5/2019 bổ nhiệm ông Trịnh Trung Kiên - Phó Giám đốc quản lý và điều hành, giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau kể từ 01/6/2019.

 

      Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau trân trọng thông báo chữ ký, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của ông Trịnh Trung Kiên đến các cơ quan, đơn vị được biết để thuận tiện trong liên hệ công việc.

 

Xem chi tiết nội dung thông báo tại đây tl_files/files/icon-text/pdf.png

Trở lại