Thông báo đường dây nóng của BHXH tỉnh Cà Mau

THÔNG BÁO

“Đường dây nóng” của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà MauThực hiện Công văn số 1970/BHXH-VP ngày 03/6/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thiết lập Đường dây nóng.

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau thông báo số điện thoại, địa chỉ email “Đường dây nóng” để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, công dân về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, như sau:


- Số điện thoại: 02903 520234
- Địa chỉ Email: duongdaynongbhxhcm@gmail.com


Đặt tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau, số 110A, đường Bùi Thị Trường, phường 5, thành phố Cà Mau


Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau thông báo đến các tổ chức và công dân được biết để thuận tiện liên hệ./.


BHXH tỉnh Cà Mau

Trở lại