Thông báo thay đổi địa chỉ Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau

Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Công văn số 892/CNTT-PM ngày 13/8/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin – Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai chuyển đổi dữ liệu Cổng thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố.

 

Để đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng hệ thống tên miền trong toàn Ngành BHXH, kể từ ngày 01/12/2019, địa chỉ truy cập vào Cổng thông tin điện tử (Website) của BHXH tỉnh Cà Mau thay đổi như sau:

 

-         Địa chỉ truy cập mới: https://camau.baohiemxahoi.gov.vn

 

tl_files/Hoat_dong_BHXHCaMau/trang_web_bhxh_new.png

 

Giao diện Cổng thông tin điện tử mới của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động, cá nhân biết để truy cập./.

 

Ban Biên tập

Trở lại

Tin liên quan