Công văn số 457/BHXH-QLT ngày 21/6/2019 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ

Trở lại

Tin liên quan