Công văn số 352/BHXH-CDBHXH ngày 21/5/2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau V/v thực hiện tạo lập Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT

Trở lại

Tin liên quan