Kế hoạch số 21/KH-LĐTB&XH-TC-YT-BHXH ngày 01/12/2017 của Liên ngành: sở Lao động TB & XH, sở Tài chính, sở Y tế, BHXH tỉnh Cà Mau V/v phối hợp tổ chức cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Trở lại

Tin liên quan