Kế hoạch số 23/KH-LĐTB&XH-TC-BHXH-BDT ngày 07/12/2017 của Liên ngành sở Lao động TB&XH,sở Tài chính, Ban dân tộc, BHXH tỉnh Cà Mau V/v phối hợp lập danh sách cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho đối tượng do Ngân sách Nhà nước đóng

Trở lại

Tin liên quan