Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Cà Mau Phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông thực hiện các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Trở lại