Tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

Trả lời đơn khiếu nại về chế độ BHXH của ông Huỳnh Phước Văn, ngụ khóm 8, thị trấn Thới Bình, Thới Bình, Cà Mau