Văn bản của BHXH Cà Mau

Công văn số 352/BHXH-CDBHXH ngày 21/5/2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau V/v thực hiện tạo lập Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT

Công văn số 559/BHXH-GĐBHYT ngày 19/12/2017 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v tra cứu thông tin thẻ khi khám chữa bệnh BHYT

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ v/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Kế hoạch số 23/KH-LĐTB&XH-TC-BHXH-BDT ngày 07/12/2017 của Liên ngành sở Lao động TB&XH,sở Tài chính, Ban dân tộc, BHXH tỉnh Cà Mau V/v phối hợp lập danh sách cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho đối tượng do Ngân sách Nhà nước đóng

Kế hoạch số 21/KH-LĐTB&XH-TC-YT-BHXH ngày 01/12/2017 của Liên ngành: sở Lao động TB & XH, sở Tài chính, sở Y tế, BHXH tỉnh Cà Mau V/v phối hợp tổ chức cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Công văn số 402/BHXH-VP ngày 11/10/2017 của BHXH tỉnh Cà Mau, V/v rà soát mã số BHXH để in mẫu MS1 và TK1-TS

Kế hoạch số 12/KH-BHXH ngày 20/9/2017 của BHXH tỉnh Cà Mau: Triển khai quy trình nghiệp vụ, giao dịch điện tử và bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Công văn số 340/BHXH-GĐBHYT ngày 12/9/2017 của BHXH tỉnh Cà Mau, V/v xử lý vướng mắc trong việc tra cứu dữ liệu thẻ BHYT

Hướng dẫn số 01/HD-BHXH ngày 11/9/2017 của BHXH tỉnh Cà Mau: Hướng dẫn nghiệp vụ thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Công văn số 5435/BHXH-CSXH ngày 31/12/2015 của BHXH Việt Nam V/v hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo Luật BHXH 2014 từ 01/01/2016.

Xem thông tin công văn tại đây tl_files/files/icon-text/pdf.png

Tải các biểu mẫu tại đây  tl_files/files/icon-text/winrar.png

Phát động tham gia Cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT

Xem thông tin tại đây tl_files/files/icon-text/pdf.png