Văn bản của BHXH Việt Nam

Công văn số 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017 của BHXH Việt Nam, V/v hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT

Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam: Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015)