Văn bản địa phương

Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh Cà Mau V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV

Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Cà Mau Phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông thực hiện các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh Cà Mau