Thủ tục hồ sơ

1- Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện:


- Sổ BHXH;
- Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (mẫu số 12-HSB) hoặc Giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động nghỉ việc, chưa đủ điều kiện về tuổi đời;
- Đối với người chấp hành xong hình phạt tù trong trường hợp không được hưởng án treo thì có thêm Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù (bản sao);
- Đối với trường hợp hưởng chế độ hưu trí do bị suy giảm khả năng lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên có thêm Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.


2- Bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia BHXH tự nguyện:

- Sổ BHXH;
- Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (mẫu số 14-HSB).


3- Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất:
- Sổ bảo hiểm xã hội đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện;
- Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết;
- Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định.