Dự thảo Luật BHXH sửa đổi: Nhiều cải thiện tích cực

Theo bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ LĐ-TB&XH), Luật BHXH sửa đổi với mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia,

Xem thêm …

Tính tỉ lệ hưởng lương hưu mới từ năm 2018

Căn cứ Công văn số 2721/BHXH-BC ngày 17/7/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc phê duyệt phương án chi ...

Xem thêm …

Từ 2018 đóng BHXH trên tổng thu nhập

Sáng qua, Ủy ban TVQH thảo luận về bốn vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), trong đó có quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội...

Xem thêm …

Ngày đầu chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện

Căn cứ Công văn số 2721/BHXH-BC ngày 17/7/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc phê duyệt phương án chi ...

Xem thêm …

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện

Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng cho biết: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là Tổng Công ty nhà nước...

Xem thêm …

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Căn cứ Công văn số 2721/BHXH-BC ngày 17/7/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc phê duyệt phương án chi ...

Xem thêm …

Tăng viện phí, người có bảo hiểm được chi trả nhiều hơn

Việc tăng giá hơn 400 dịch vụ y tế lần này chỉ áp dụng cho khám bảo hiểm, khi đó, quỹ bảo hiểm sẽ thanh toán cho bệnh nhân ở mức cao hơn trước.

Xem thêm …

Năm 2012, tạo việc làm mới cho 1,6 triệu người

Năm 2012, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) phấn đấu tạo việc làm cho 1,6 triệu người; tuyển mới dạy nghề 1.900 người (tăng 2,78% so với năm 2011); 98% hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%, riêng các huyện nghèo giảm khoảng 4%/năm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đã ban hành cho các đối tượng chính sách và xã hội…

Xem thêm …